แนะ 7 สิ่งควรเลี่ยง งดเสี่ยงโรคมะเร็ง เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เลี่ยงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า จากปัญหาด้านสุขภาพ พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย ซึ่ง “มะเร็ง” คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติเกิดเป็นก้อนเนื้อที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง หรือกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ ผ่านทางระบบเลือด […]