แนะหลัก 4 อย่า เพื่อเป็นการป้องกันการจมน้ำในวันลอยกระทง ซึ่งนอกจากจะเป็นวันที่สนุกสนานแล้ว ตามสถานที่ต่างๆหรือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคก็ยังเตือนประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการจมน้ำ ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ให้ปล่อยให้อยู่ตามลำพัง เพราะอาจเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้ วันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีการจัดกิจกรรมตามประเพณี และจะมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานจากข้อมูลกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี […]