sammamishsaddleclub

ผู้หญิง สุขภาพ ความงาม เคล็ดลับสุขภาพต่างๆ ความรู้เรื่องของผู้หญิง

เช็คอาการ “มาลาเรียขึ้นสมอง” ภาวะแทรกซ้อนที่ต้องรีบรักษา เสี่ยงต่อการเสียชีวิต

กรมการแพทย์เผย “มาลาเรียขึ้นสมอง” เสียชีวิตหลักล้านคนต่อปี แนะนำให้เช็คอาการ ภาวะแทรกซ้อน พร้อมกับรีบรักษา หากมีอาการรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้เผยว่า การติดเชื้อโรคมาลาเรียถือเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยแถบเส้นศูนย์สูตร แม้ว่าจะมีการรู้จักและเข้าใจโรคมาลาเรียมากขึ้น แต่ปัจจุบันยังมีผู้เสียชีวิตในระดับหลักล้านคนต่อปีทั่วโลก ภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง ถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของการติดเชื้อมาลาเรีย โดยปกติจะมีแค่เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม […]

กรมการแพทย์แนะ! แนวทางการจ่ายยาต้านไวรัส เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด ทั้ง 4 กลุ่ม

กรมการแพทย์ แนะแนวทางการรักษาและการจ่ายยาให้ผู้ป่วยโควิด19 ทั้ง 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ไม่มีอาการจะรักษาตามอาการและแยกกักที่บ้าน ไม่ให้ยาต้านไวรัส ส่วนกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงโรครุนแรง-ปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลาง แพทย์อาจพิจารณาให้ยาต้านไวรัส การระบาดของโควิด 19 ในขณะนี้ มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนบางส่วนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการจ่ายยาผู้ป่วยโควิด 19 และมีความเข้าใจผิดว่าผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับยาต้านไวรัส กรมการแพทย์ขอยืนยันว่าผู้ป่วยโควิด 19 ควรได้รับการรักษาตามแนวทางการรักษาที่กรมการแพทย์ร่วมมือกับคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ […]