วิธีดูแลสุขภาพช่วง “ปลายฝนต้นหนาว” เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ

การดูแลตนเองในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาว ช่วยป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ใกล้จะถึงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย ปริมาณความชื้นในอากาศก็จะเพิ่มขึ้น หากถูกฝนก็มีโอกาสเจ็บป่วย เกิดโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจได้ง่าย ซึ่งการแพร่กระจายของเชื้อสามารถติดต่อได้ตั้งแต่ ระบบทางเดินหายใจ ส่วนต้น เริ่มตั้งแต่ จมูก คอ หลอดลมจนถึงปอด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ทำให้ป่วยเป็นโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ โดยผู้ป่วยมักมีอาการ มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ จึงแนะนำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นและทำการรักษาได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ปอด

การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่มักเกิดได้ง่ายในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาว สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย หากเกิดกับเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุเสี่ยงจะมีอาการรุนแรงได้มากกว่า ดังนั้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เราควร ดูแลตัวเอง อย่างเหมาะสม โดยการดูแลตัวเอง มีดังนี้

 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่
 • ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ
 • สวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่น
 • ดื่มน้ำสะอาดวันละ 8-10 แก้ว
 • หลีกเลี่ยงการตากฝนโดยไม่จำเป็น
 • ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 • ควรสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
 • หมั่นล้างมือบ่อยๆ เพราะมือเป็นอวัยวะสำคัญที่สามารถนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง อาทิ ทางปาก ทางจมูก ผิวหนัง

สำหรับวิธีการล้างมืออย่างถูกต้องนั้นมี 6 ขั้นตอน 

 1. ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วด้านหน้า
 2. ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วด้านหลัง
 3. ฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลัง
 4. ฟอกนิ้วหัวแม่มือ
 5. ฟอกปลายนิ้วมือและเส้นฝ่ามือ
 6. ฟอกรอบข้อมือ

หากเราดูแลสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้จักวิธีป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ก็จะสามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อีกด้วย

ข่าวเกี่ยวกับผู้หญิง คลิกที่นี่

เคล็ดลับสุขภาพ คลิกที่นี่